Ikke-engelsk indhold er automatisk oversat af Google. Hvis du er forvirret med betydning, kan du besøge vores engelske version.

Velkommen! Callmelady.com leverer sine tjenester til dig meddelelser, vilkår og betingelser fastsat i denne aftale ("aftalen"). Desuden, når du bruger en Callmelady.com tjeneste (f.eks. Kundeanmeldelser), du vil være underlagt regler, retningslinjer, politikker, vilkår og betingelser gælder for sådanne tjenester, og de er indarbejdet i denne aftale ved denne henvisning. Callmelady.com forbeholder sig ret til at ændre dette websted og disse vilkår og betingelser til enhver tid.

Adgang til, gennemser eller ellers bruger webstedet indikerer din accept af alle de vilkår og betingelser i denne aftale. Læs denne aftale grundigt før du fortsætter.

Brug af websted:

Du erklærer og garanterer du at du er mindst 18 år gammel eller besøge webstedet under opsyn af en forælder eller værge. Underlagt de vilkår og betingelser i denne aftale, Callmelady.com tildeler herved dig en begrænset, opsigelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruger webstedet ved at vise den på din internetbrowser udelukkende for shopping for personlige varer solgt på stedet og ikke til kommerciel brug eller anvendelse på vegne af tredjemand, undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til Callmelady.com på forhånd. Enhver overtrædelse af denne aftale skal resultere i øjeblikkelig tilbagekaldelse af den licens givet i dette stykke uden varsel til dig.

Undtagen som tilladt i ovenstående punkt, ikke kan du reproducere, distribuere, vise, sælge, lease,transmittere, skabe afledte værker af, oversætte, ændre, foretage reverse engineering, disassemblering, dekompilering eller ellers udnytte denne hjemmeside eller dele heraf, medmindre udtrykkeligt er tilladt af Callmelady.com skriftligt. Du kan ikke gøre enhver kommerciel brug af nogen af oplysningerne på webstedet eller gøre brug af webstedet til gavn for en anden virksomhed, medmindre udtrykkeligt er tilladt af Callmelady.com på forhånd. Callmelady.com forbeholder sig ret til at nægte service/annullere ordrer i sit skøn, herunder, uden begrænsning, hvis Callmelady.com mener at kunde adfærd overtræder gældende lov eller er skadeligt for Callmelady.com's interesser eller opsige konti. < /p >

Du skal ikke uploade for at distribuere, eller ellers udgiver via denne hjemmeside indhold, oplysninger eller andet materiale, at (a) krænker eller krænker ophavsret, patenter, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder af enhver person; (b) er ærekrænkende, truende, ærekrænkende, obskønt, uanstændigt, pornografisk eller kunne give anledning til nogen civil- eller strafferetlige ansvar under USA eller folkeretten; eller (c) omfatter programfejl, virus, orme, fælde døre, trojanske heste eller andre skadelige kode eller egenskaber. Callmelady.com kan tildele dig et password og konto id giver dig adgang til og bruge visse dele af dette websted. Hver gang du bruger en adgangskode eller identifikation, du vil blive anset for at være godkendt til at få adgang til og bruge hjemmesiden i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne fordenne aftale, og Callmelady.com har ingen forpligtigelse til at undersøge godkendelse eller kilde til en sådan adgang eller brug af webstedet.

Du vil være eneansvarlig for alle adgang til og brug af dette websted af alle, der bruger adgangskoden og identifikation oprindeligt tildelt til dig om sådan adgang til og brug af dette websted er faktisk godkendt af dig, herunder uden begrænsning, alle meddelelser og transmissioner og alle forpligtelser (herunder, uden begrænsning, finansielle forpligtelser) afholdt gennem sådan adgang eller brug. Du er alene ansvarlig for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af adgangskoden og identifikation tildelt dig. Du skal straks underrette Callmelady.com om enhver uautoriseret brug af dit password eller identifikation eller andre brud eller truet brud på sikkerheden, dette websted.

Anmeldelser og kommentarer

Medmindre andet forudsat andetsteds i denne overenskomst eller på webstedet, noget at du sender post til webstedet og/eller give Callmelady.com, herunder, uden begrænsning, ideer, knowhow, teknikker, spørgsmål, anmeldelser, kommentarer og forslag (samlet benævnt "indsendelser") er og vil blive behandlet som ikke-fortrolige og nonproprietary, og ved at indsende eller udstationering, accepterer du uigenkaldeligt skal licens posten og alle IP rettigheder dertil (bortset fra de moralske rettigheder som ophavsmand ret) til Callmelady.com uden afgift og Callmelady.com har den royalty-fri, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig,og overdragelig ret til at bruge, kopiere, distribuere, vise, udgive, udføre, sælge, lease, overføre, tilpasse, skabe afledte værker fra sådanne indlæg som helst måde og i enhver form, og at oversætte, ændre, foretage reverse engineering, adskille eller dekompilere sådanne indlæg. Alle indlæg automatisk bliver den eneste og eksklusive ejendom af Callmelady.com og skal ikke blive returneret til dig og du indvilliger i ikke at hæve enhver tvist i forbindelse med enhver brug af posten ved Callmelady.com i fremtiden.

Du garanterer, at din indlæg, helt eller delvis er klar og gratis IP rette overtrædelsen, tvister eller tredjepart krav. Callmelady.com påtager sig intet ansvar for enhver form for misbrug af ophavsret eller andre rettigheder for tredjemand af dig. Du forpligter sig til forsvar og skadesløsholde Sponsor mod eventuelle tab forårsaget på grund af brugen af posterne til ethvert formål.

Ud over de rettigheder, der gælder for enhver indsendelse, når du bogfører anmeldelser eller kommentarer til hjemmesiden, give du også Callmelady.com ret til at bruge det navn, som du sender med nogen anmeldelse, kommentar, eller andet indhold, hvis nogen, i forbindelse med sådanne revision, kommentar eller andet indhold. Du repræsenterer og garanterer at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til anmeldelser, kommentarer og andet indhold, som du bogfører på dette site og at brugen af dine anmeldelser, kommentarer eller andet indhold af Callmelady.com ikke vil krænke eller overtræder nogen tredjeparts rettigheder. Du skal ikke bruge en falske e-mailadresse, foregiver at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede Callmelady.com eller tredjemand med hensyn til oprindelsen af ethvert indlæg eller indhold. Callmelady.com kan, men skal ikke være forpligtet til at fjerne eller redigere alle indlæg (herunder anmeldelser eller kommentarer) for en eller anden grund.

Copyright

Al tekst, grafik, fotografier eller andre billeder, knapikoner, lydklip, logoer, slogans, firmanavne eller word software og andet indhold på hjemmesiden Callmelady.com (samlet kaldet "indhold"), udelukkende tilhører Callmelady.com eller dets passende indhold leverandører. Du kan ikke bruge, reproducere, kopiere, ændre, overføre, vise, udgive, sælge, licens, offentligt udføre, distribuere eller kommercielt udnytte nogen af indholdet eller ellers afhænde nogen af indhold på en måde ikke tilladt i Callmelady.com, uden Callmelady.com's udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse. Brug datamining, robotter, eller lignende data indsamling og udvinding værktøj på Callmelady.com samt af Callmelady.com varemærker eller servicemærker i meta-tags er strengt forbudt. Du kan se og bruge indholdet kun for dine personlige oplysninger og for shopping og bestilling på webstedet og til intet andet formål. Samling, indretning og samling af alt indhold på dette websted ("kompilering") tilhører udelukkende til Callmelady.com. Du må ikke bruge Callmelady.com's indhold eller samling i en måde, der nedvurderer eller miskrediterer Callmelady.com eller på nogen måde, der kan forårsageforvirring eller overtrædelse af gældende love eller bestemmelser. Alt software anvendt på dette websted ("Software") er ejet af Callmelady.com og/eller dets Software leverandører. Indholdet, udarbejdelse og softwaren er beskyttet under statslige, nationale og internationale love om ophavsret. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives er forbeholdt Callmelady.com. Overtrædere vil blive retsforfulgt i lovens fulde omfang.
Callmelady.com anerkender og respekterer alle ophavsret og varemærker. Som sådan, enhver brug af tv, film, musik, filmfestival eller andre navne eller titler har ingen forbindelse til Callmelady.com og er den eneste ejendom af ophavsret eller varemærke indehaveren. Vores kjoler er inspireret af berømthed stil og er vores genskabelser af varen er båret af berømtheder på din favorit tv-shows og den røde løber, men de ikke er godkendt, godkendt af eller tilsluttet disse shows på nogen måde og er ikke ment som overtrædelser af registrerede varemærker eller ophavsrettigheder. < br / >Intellektuel ejendomsret overtrædelse politik

Det er Callmelady.com at træffe passende foranstaltninger, hvor nødvendigt at opretholde og anerkende alle relevante statslige, føderale og internationale love i forbindelse med materiale, som hævdes at være krænkende ethvert varemærke, ophavsret, patent og alle eller nogen andre immaterialretlige love. Hvis du er en immaterielle rettigheder ejer og du mener at Callmelady.com sælger, tilbyder til salg, eller gør tilgængelige varer end / eller tjenester, der krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, derefter sende følgende oplysninger i sin helhed til [email protected]

Oplysninger, der kræves

1. en elektronisk eller fysisk underskift fra den person bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv, der påstås at være krænket;
2. en beskrivelse af den påståede krænkende arbejde eller materiale;
3. en beskrivelse af, hvor det påståede krænkende materiale er placeret på webstedet (eller URL);
4. oplysninger med rimelighed tilstrækkelige til at tillade os at kontakte dig, såsom din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;
5. en erklæring fra dig, at du har en god tro, at den omstridte brug af materialet ikke er autoriseret af ophavsret eller andre proprietære rette ejer, dets agent eller loven;
6. identifikation af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som du mener krænkes af hjemmesiden (fx "XYZ copyright", "ABC varemærke, Reg. No. 123456, registreret 1/1/04", etc);
7. en erklæring af dig, at ovenstående oplysninger og anmeldelse er nøjagtige, og under straf for mened, at du er ejeren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren hvis eneret påstås at være krænket.

Opsigelse og virkning af opsigelse

Ud over eventuelle andre juridiske eller rimelige retsmidler, kan Callmelady.com, uden forudgående varsel, øjeblikkeligt opsige aftalen eller tilbagekalde enhver eller alle dine rettigheder under denne aftale. Ved ophævelsei denne aftale, du ophører straks alle adgang til og brug af webstedet og Callmelady.com skal, ud over eventuelle andre juridiske eller rimelige retsmidler, omgående tilbagekalde alle adgangskode (r), og konto id udstedt til dig og nægte din adgang til og brug af dette websted helt eller delvis. Enhver opsigelse af denne aftale berører ikke de respektive rettigheder og forpligtelser (herunder uden begrænsning, betalingsforpligtelser) af parterne før datoen for ophør.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Medmindre andet er fastsat i de standard salgsbetingelser, der gælder det samme for hvert produkt på dette websted, dette websted, produkterne, der udbydes til salg på det og transaktioner udført gennem det er fastsat af Callmelady.com på en "as is" basis. Callmelady.com gør ingen præsentationer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til drift af webstedet eller information, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette websted undtagen som forudsat her Callmelady.com det fulde omfang tilladt af gældende lov, fraskriver alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål , ingen overtrædelse, titel, stille nydelse, data nøjagtighed og systemintegration. dette sted kan indeholde unøjagtigheder, fejl eller typografiske fejl. Callmelady.com garanterer ikke, at indholdet vil være uafbrudt eller fejlfri. i videst muligt omfang tilladtved lov, vil Callmelady.com ikke være ansvarlig for nogen skader af nogen art som følge af brugen af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, indirekte HÆNDELIGE, straffende, eksemplarisk, særlige eller hændelige skader. videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning Callmelady.com samlede erstatningsansvar over for dig for eventuelle skader (uanset grundlaget for handlingen) ikke overstige i den samlede gebyrer, der faktisk er betalt af dig til Callmelady.com i løbet af måneden umiddelbart forud for handling angiveligt at give anledning til Callmelady.com's erstatningsansvar. < /p >

Ordre accept

Bemærk venligst, at der kan være visse ordrer, vi kan ikke acceptere og må aflyse. Callmelady.com forbeholder sig retten til, efter eget skøn at afvise eller annullere enhver ordre uanset årsag. Nogle situationer, som kan resultere i din ordre bliver annulleret omfatter begrænsninger for den mængde tilgængelige for køb, unøjagtigheder eller fejl i produktet eller prissætning oplysninger, eller problemer, som vores kredit og svig undgåelse afdeling. Vi kan også kræve supplerende kontrol eller oplysninger, før du accepterer en vilkårlig rækkefølge. Vi vil kontakte dig hvis alle eller en del af din ordre er annulleret, eller hvis yderligere oplysninger er forpligtet til at acceptere din ordre.

Trykfejl

Mens Callmelady.com bestræber sig på at give nøjagtige produkt- og prisoplysninger, kan prisfastsættelse eller typografiske fejl opstå. Callmelady.com kan ikke bekræfte prisen på en vare indtil efter du bestiller. I tilfælde af at en jegTEM er opført på en forkert pris eller med urigtige oplysninger på grund af en fejl i priser eller oplysninger om produktet, Callmelady.com skal have ret til, efter eget skøn at afvise eller annullere enhver ordrer for den pågældende vare. I tilfælde af at en vare er mis prissat, kan, Callmelady.com efter vores skøn, enten kontakte dig instruktioner eller annullere din bestilling og informere dig om annulleringen.

Priser i forskellige valutaer

Prissætning af produkter, der sælges af Callmelady.com bygger på tal beregnes i amerikanske Dollars (US$). Priserne vises i andre valutaer konverteres fra US Dollars efter de mest up to date omregningskurser. På grund af svingende valutaværdier, kan priserne vises i ikke-amerikanske betegnelser af valuta på stedet, andet end på det enkelte produktside, ikke være den mest aktuelle. Områder af webstedet hvor non-US oprindelsesbetegnelser valuta kan være unøjagtige omfatter, men er ikke begrænset til, salgsfremmende bannere, salgsfremmende sider og oplysninger om produkt kategorisider. Prisen vises på en enkelt produktside, uanset valuta pålydende, er den nuværende pris, du er forpligtet til at betale Callmelady.com, ekskl forsendelse.

Voldgift

Hvor parterne undlader at bilægge tvisten inden 30 dage efter sådan tvist opstår, accepterer han at underkaste sådanne tvister til Hong Kong International Arbitration Center ("HKIAC") for voldgift, som skal gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens voldgiftregler i kraft på tidspunktet for ansøgning om voldgift. De voldgiftskendelser er endelig og bindende for begge parter.

Links

Dette websted kan indeholde links til andre websteder på internettet, som ejes og drives af tredjeparter. Du anerkender, at Callmelady.com ikke er ansvarlig for driften af eller indhold, der findes på eller gennem en sådan hjemmeside.

Retsmidler

Du accepterer, at Callmelady.com's middel på lovgivning for nogen faktiske eller truende brud på denne aftale ville være utilstrækkelig, og at Callmelady.com skal være berettigede til specifikke ydeevne eller påbud, eller begge, ud over eventuelle skader, som Callmelady.com kan være juridisk ret til at inddrive, sammen med rimelige udgifter af enhver form for konfliktløsning, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer.

Nogen ret eller middel af Callmelady.com skal være nogen anden, om på lov eller i egenkapital, herunder, uden begrænsning, erstatning påbud, advokater gebyrer og udgifter.

Ingen forekomst af ophævelse af Callmelady.com for sine rettigheder eller retsmidler under disse vilkår og betingelser indebærer nogen forpligtelse til at yde enhver lignende, fremtidige eller andre waiver.