The non-English content is automatically translated by Google. If you are confused with the meaning, please visit our English version.

Welkom! Callmelady.com biedt haar diensten aan u onderworpen aan de aankondigingen, en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst (de "overeenkomst"). Bovendien, wanneer u een Callmelady.com-service (bijvoorbeeld de recensies van klanten) gebruikt, je zal worden onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, termen en voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten, en zij zijn opgenomen in deze overeenkomst door deze verwijzing. Callmelady.com behoudt zich het recht voor deze site en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen.

Toegang tot, surfen, of anders via de website geeft aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verdergaat.

Gebruik van de Site:

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of het bezoeken van de Site onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, Callmelady.com verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbaar en niet-exclusieve gebruikerslicentie toe voor toegang en gebruik van de Site door het weer te geven op uw internet-browser alleen met het oog op het winkelen voor persoonlijke spullen verkocht op de Site en niet voor elk commercieel gebruik of namens een derde partij, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Callmelady.com vooraf. Elke schending van deze overeenkomst mag leiden tot de onmiddellijke intrekking van de in dit lid zonder kennisgeving aan u verleende licentie.

Behalve zoals toegestaan in de paragraaf hierboven, u niet reproduceren mag, distribueren, weergeven, verkopen, lease,verzenden, creëren van afgeleide werken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren deze Site of enig gedeelte daarvan tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Callmelady.com schriftelijk. U kan niet Maak elk commercieel gebruik van de informatie op de Site verstrekte of elk gebruik van de Site ten behoeve van een ander bedrijf tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Callmelady.com vooraf. Callmelady.com behoudt zich het recht om de dienst te weigeren, rekeningen te eindigen, en/of annuleren van orders naar eigen goeddunken, met inbegrip van, zonder beperking, als Callmelady.com gelooft dat klant gedrag strijd met toepasselijk recht of schadelijk is voor de Callmelady.com belangen. < /p >

U wordt niet uploaden als u wilt, verdelen, of anders publiceren via deze Site, de inhoud, informatie of ander materiaal dat (a) overtreedt of schendt de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) is lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, of aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder VS of internationaal recht; of (c) eventuele bugs, virussen, wormen, deuren van de val, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat. Callmelady.com kan u een wachtwoord en account-id om u toegang tot en gebruik van bepaalde gedeelten van deze Site toewijzen. Telkens wanneer u een wachtwoord of de identificatie, wordt u geacht moet worden gemachtigd voor toegang tot en gebruik van de Site op een wijze die strookt met de bepalingen en voorwaarden vandeze overeenkomst, en de Callmelady.com is niet verplicht om te onderzoeken de toelating of de bron van een dergelijke toegang of gebruik van de Site.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen met behulp van het wachtwoord en identificatie oorspronkelijk toegewezen aan u of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site is eigenlijk waartoe u, inclusief zonder beperking, alle communicatie en overbrengingen en alle verplichtingen (inclusief, zonder beperking, financiële verplichtingen) ontstaan door dergelijke openen of gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U stelt onverwijld Callmelady.com van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site.

Recensies en reacties

Behalve andersluidende voorwaarde elders in deze overeenkomst of op de site, iets dat u verzenden of op de site posten en/of Callmelady.com, met inbegrip van, zonder beperking, ideeën, kennis, technieken, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties (collectief: "Inzending") is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en nonproprietary en door indienen of het plaatsen, gaat u akkoord met onherroepelijk wordt licentie de ingang en alle IP-rechten daarvan (met uitzondering van de morele rechten zoals auteurschap recht) aan Callmelady.com zonder kosten en Callmelady.com gerelateerde hebben de royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke,en overdraagbaar recht om te gebruiken, kopiëren, distribueren, weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, aanpassen, maken van afgeleide werken van dergelijke inzendingen met welke middelen en in welke vorm en te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren of decompileren dergelijke inzendingen. Alle inzendingen worden automatisch de enige en exclusieve eigendom van Callmelady.com en wordt niet terugbetaald aan u en u stemt ermee in niet te verhogen van geschillen in het kader van elk gebruik van de post door Callmelady.com in de toekomst.

Garandeert u dat uw inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk en vrij van IP-recht inbreuk, geschillen of derden aanspraken zijn. Callmelady.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor elk misbruik van het auteursrecht of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe voor defensie en vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele schade als gevolg van het gebruik van de posten voor andere doeleinden.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke inzending, boekt u opmerkingen of beoordelingen op de site, geeft ook u Callmelady.com het recht de naam te gebruiken die u verstuurt met een eventuele herziening, commentaar, of andere inhoud, als om het even welk, in het kader van dit onderzoek, commentaar of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigen of anderszins controle van al de rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site post en dat gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud door Callmelady.com zal niet inbreuk maken op de rechten van derden schenden. U mag geen gebruik worden een valse e-e-mailadres, alsof iemand anders dan uzelf, of anderszins te misleiden Callmelady.com of derden ten aanzien van de oorsprong van alle inzendingen of inhoud. Callmelady.com kan echter niet worden verplicht om te verwijderen of bewerken van alle inzendingen (met inbegrip van opmerkingen of beoordelingen) om welke reden.

Copyright

Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, knoppictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of woord software en andere inhoud op de website van Callmelady.com (gezamenlijk "inhoud"), behoort uitsluitend tot Callmelady.com of haar passende content leveranciers. U kan niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, licentie, publiekelijk uitvoeren, distribueren of commercieel exploiteren van de inhoud of anders vervreemden van de inhoud op een manier die niet is toegestaan door de Callmelady.com, zonder Callmelady.com de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare gegevens verzamelen en extractie tools op Callmelady.com alsmede het gebruik van Callmelady.com handelsmerken of dienstmerken in meta-tags is strikt verboden. U mag bekijken en de inhoud alleen voor uw persoonlijke gegevens en om te winkelen en bestellen op de site en voor geen ander doel gebruiken. De collectie, regeling en assemblage van alle inhoud op deze site (de "compilatie") behoren uitsluitend tot Callmelady.com. U mag niet Callmelady.com de inhoud of compilatie gebruiken op een manier die schaadt of wantrouwt Callmelady.com of op enigerlei wijze die dreigt te veroorzakenverwarring of schending van toepasselijke wetten of voorschriften. Alle software die wordt gebruikt op deze Site (de "Software") is eigendom van Callmelady.com en/of haar leveranciers van Software. De inhoud, de compilatie en de Software zijn beschermd onder staats-, nationale- en internationale auteursrechtwetten. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden door Callmelady.com. Overtreders zullen worden vervolgd voor de volledige omvang van de wet.
Callmelady.com erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig enig gebruik van televisie, film, muziek, Filmfestival of andere namen of titels geen verband aan Callmelady.com en zijn het exclusieve eigendom van de houders van het auteursrecht of handelsmerk. Onze jurken zijn geïnspireerd door celebrity stijl en zijn onze recreaties van item is gedragen door de beroemdheden op uw favoriete TV-shows en de rode loper, maar zij zijn niet bevoegd, onderschreven door of verbonden met deze shows op enigerlei wijze en zijn niet bedoeld als inbreuken op handelsmerken of auteursrechten. < br / >Beleid voor inbreuk op intellectueel eigendom

Het is het beleid van Callmelady.com passende maatregelen te nemen waar nodig om te handhaven en erkennen alle relevante staat, federale en internationale wetten in verband met materiaal dat wordt beweerd dat deze inbreuk enig handelsmerk, auteursrecht, octrooien en alle of ieder andere wetten op intellectuele eigendommen. Als u een eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom en je gelooft dat Callmelady.com verkoopt, ten verkoop aanbiedt, of beschikbare goederen maakt eend / of diensten die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, stuurt u de volgende informatie in zijn geheel te [email protected]

Vereiste informatie

1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief die vermeende inbreuk wordt gepleegd;
2. een beschrijving van de naar verluidt het overtreden werk of materiaal;
3. een beschrijving van waar het vermoedelijk onwettige materiaal bevindt zich op de site (product(en) URL);
4. de informatie die redelijkerwijs voldoende zijn om ons contact met u, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
5. een verklaring van u dat u te goeder trouw van overtuigd dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door het auteursrecht of andere merkgebonden juiste eigenaar, diens agent of de wet;
6. identificatie van de intellectuele-eigendomsrechten die u beweren dat door de Website worden geschonden (bijvoorbeeld "XYZ copyright", "ABC handelsmerk, Reg. No. 123456, geregistreerd 1/1/04", etc);
7. een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en aanmelding juist is, en op straffe van meineed, dat u de copyright eigenaar bent of gemachtigd is te handelen namens de eigenaar wiens exclusieve recht is de vermeende inbreuk.

Beëindiging en gevolgen van beëindiging

Naast eventuele andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, kan Callmelady.com, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onmiddellijk de Overeenkomst beëindigen of intrekken van een of meer van uw rechten onder deze overeenkomst. Bij beëindigingvan deze overeenkomst, dient u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site en de Callmelady.com, naast eventuele andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk trekt alle wachtwoord(en), en account-id afgegeven aan u en uw toegang tot en gebruik van deze Site geheel of gedeeltelijk. Na beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de respectieve rechten en verplichtingen (inclusief zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald in de standaard verkoopvoorwaarden waaraan hetzelfde voor elk product op deze site, deze site, de producten te koop op het aangeboden en de transacties die worden verricht door middel van het door Callmelady.com worden geleverd op een "as is" basis. Callmelady.com maakt geen presentaties of garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet, op de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten opgenomen op deze site behalve als voorwaarde hier volledige toegestaande mate door de toepasselijke wetgeving, Callmelady.com alle garanties wijst, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel , geen inbreuk, eigendomsrecht, ongestoord gebruik, gegevensnauwkeurigheid en systeemintegratie. deze site kan onnauwkeurigheden, fouten of typografische fouten bevatten. Callmelady.com garandeert niet dat de inhoud ononderbroken worden zal of vrij van fouten. voor zover maximaal is toegestaandoor de wet zal Callmelady.com niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte incidentele, punitieve, exemplarische, speciale of gevolgschade schade. voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, Callmelady.com totale aansprakelijkheid jegens u voor enige schade (ongeacht de Stichting voor de actie) mag niet hoger zijn dan in totaal het bedrag van de kosten werkelijk door u betaalde om Callmelady.com tijdens de maand die onmiddellijk voorafgaat aan de act naar verluidt die aanleiding geven tot Callmelady.com van aansprakelijkheid. < /p >

Aanvaarding van de bestelling

Houd er rekening mee dat er bepaalde orders wellicht dat wij niet aanvaarden en moet annuleren. Callmelady.com behoudt zich het recht voor, naar goeddunken, te weigeren of te annuleren willekeurige volgorde om welke reden. Sommige situaties die kunnen leiden tot uw bestelling wordt geannuleerd omvatten beperkingen op de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop, onjuistheden of fouten in product of informatie of problemen geïdentificeerd door onze krediet- en fraude vermijden afdeling prijzen. We kunnen ook verzoeken om aanvullende verificaties of informatie voor het accepteren van willekeurige volgorde. Wij zullen u contacteren als alle of een deel van uw bestelling is geannuleerd, of als extra informatie noodzakelijk is om uw bestelling te aanvaarden.

Typografische fouten

Terwijl Callmelady.com streeft naar het leveren van nauwkeurige product- en prijsinformatie, kunnen prijzen of typografische fouten optreden. Callmelady.com kan de prijs van een item totdat na u bestelling niet bevestigen. In het geval dat een item wordt vermeld op een onjuiste prijs of met onjuiste informatie due to an error in prijzen of productinformatie, Callmelady.com, hebben het recht aan onze enige discretie, te weigeren of te annuleren alle bestellingen voor dat item. In het geval dat een item verkeerd geprijsde is, kan, Callmelady.com naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies of annuleren van uw bestelling en u dergelijke annulering op de hoogte.

Prijzen in verschillende valuta 's

Prijzen van producten verkocht door Callmelady.com is gebaseerd op cijfers berekend in Amerikaanse Dollars (US$). Prijzen weergegeven in andere valuta's worden geconverteerd van US Dollars volgens de meest up to date omrekeningskoersen. Als gevolg van de schommelende valutawaarden wellicht prijzen weergegeven in niet-Amerikaanse denominaties van valuta op de Site, anders dan op de individuele productpagina, niet de meest recente. Gebieden van de Site waar niet-Amerikaanse denominaties van munt mogelijk onjuiste omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotie banners, promotie's en informatie over product categorie pagina's. De prijs weergegeven op een afzonderlijke productpagina, ongeacht de valuta denominatie, is de huidige prijs u aansprakelijk aan Callmelady.com bent, met uitzondering van de verzendkosten te betalen.

Arbitrage

Wanneer de partijen zich niet aan het geschil binnen 30 dagen nadat het geschil optreedt, willen zij dergelijke geschil voorleggen aan Hong Kong International Arbitration Center (de "HKIAC") voor arbitrage die moet worden uitgevoerd overeenkomstig het Commissievoorstel arbitrageregels van kracht op het moment van aanvragen van arbitrage. De arbitrale uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Koppelingen

Deze site kan links naar andere sites op het Internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden bevatten. U erkent dat Callmelady.com niet verantwoordelijk voor de werking van of inhoud die op of via dergelijke site is.

Rechtsmiddelen

U stemt ermee in dat Callmelady.com de remedie bij wet voor een feitelijke of dreigende inbreuk van deze overeenkomst ontoereikend zou zijn en dat Callmelady.com naar specifieke prestaties of dwangmiddel, of beide, naast de schade die het Callmelady.com wettelijk worden kan gerechtigd recht hebben om te herstellen, samen met de redelijke kosten van elke vorm van geschillenbeslechting, met inbegrip van, zonder beperking, advocatenkosten.

Geen recht of remedie van Callmelady.com wordt zijn exclusief eventuele dat andere, of volgens de wet of billijkheid, met inbegrip van, zonder beperking, schade dwangmiddel, advocaten vergoedingen en kosten.

Geen aanleg van ontheffing door de Callmelady.com van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden en bepalingen behelst geen verplichting tot het verlenen van enige soortgelijke, toekomstige of andere afstand.