The non-English content is automatically translated by Google. If you are confused with the meaning, please visit our English version.

Välkommen! Callmelady.com erbjuder sina tjänster till dig omfattas av de meddelanden, och villkor som anges i detta avtal ("avtalet"). Dessutom, när du använder någon Callmelady.com tjänst (kundrecensioner), du kommer att omfattas av de regler, riktlinjer, principer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster, och de införlivas i detta avtal med denna referens. Callmelady.com förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Tillgång till, surfa eller annars använda webbplatsen anger du ditt samtycke till alla termer och villkor i detta avtal. Läs detta avtal noggrant innan du fortsätter.

Användning av webbplats:

Du utfäster och garanterar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Enlighet med villkoren i detta avtal, Callmelady.com beviljar dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa det på din webbläsare bara för att handla för personligt objekt som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, utom som uttryckligen tillåts av Callmelady.com i förväg. Brott mot detta avtal skall medföra omedelbara återkallelsen av den licens som beviljas i denna punkt utan föregående meddelande till dig.

Förutom enligt vad som tillåts i stycket ovan, inte får du reproducera, distribuera, Visa, sälja, hyra,överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av det om uttryckligen tillåts av Callmelady.com skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för en annan verksamhet om det inte uttryckligen tillåts av Callmelady.com i förväg. Callmelady.com förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och/eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om Callmelady.com anser att kundens uppförande bryter mot lag eller är skadligt för Callmelady.com's intressen. < /p >

Du ska inte ladda upp, distribuera eller annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter från någon person; (b) är ärekränkande, hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt USA eller internationell rätt. eller (c) inkluderar eventuella buggar, virus, maskar, fälladörrar, trojanska hästar eller andra skadliga kod eller egenskaper. Callmelady.com kan ge dig ett lösenord och konto identifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du att anses vara behörig att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som är förenligt med villkoren förDetta avtal, och Callmelady.com har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen.

Du är ensam ansvarig för all tillgång till och användning av denna webbplats av någon som använder lösenordet och identifiering som ursprungligen tilldelats dig om huruvida sådan tillgång till och användning av denna webbplats är faktiskt godkänt av dig, inklusive utan begränsning, alla meddelanden och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) som uppkommer genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelad till dig. Du ska omedelbart meddela Callmelady.com av obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av denna webbplats säkerhet.

Recensioner och kommentarer

Förutom annat förutsatt någon annanstans i detta avtal eller på webbplatsen, något att du lämna eller skicka till webbplatsen och/eller ge Callmelady.com, inklusive, utan begränsning, idéer, kunskap, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Inskick") är och kommer att behandlas som icke konfidentiell och generiskt, och genom att skicka eller publicera, samtycker du till att oåterkalleligen skall licens posten och alla IP-rättigheter därtill (exklusive de moraliska rättigheterna såsom författarskap rätt) till Callmelady.com utan kostnad och Callmelady.com har den royaltyfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig,och överförbar rätt att använda, kopiera, distribuera, Visa, publicera, utföra, sälja, leasa, överföra, anpassa, skapa härledda arbeten från sådana synpunkter på något sätt och i någon form och att översätta, modifiera, reverse-engineer, plocka isär eller dekompilera sådana synpunkter. Alla bidrag ska automatiskt bli den enda och exklusiv egendom av Callmelady.com och kommer inte returneras till dig och du accepterar att inte starta eventuella tvister i samband med all användning av posten som Callmelady.com i framtiden.

Du garanterar att dina inskick, helt eller delvis, är klar och fri från alla IP-rätt intrång, tvister eller tredje parts anspråk. Callmelady.com tar inget ansvar för eventuellt missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje man genom dig. Du åtar dig att försvar för och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakas på grund av användning av poster för alla ändamål.

Utöver rättigheterna som gäller för alla inlägg, när du skicka kommentarer eller recensioner till webbplatsen, ger du också Callmelady.com rätt att använda det namn som du skickar med alla recension, kommentar, eller annat innehåll, om någon, i samband med sådan recension, kommentar, eller annat innehåll. Du utfäster och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll av Callmelady.com inte kommer att inkräkta på eller kränker rättigheterna för någon tredje part. Du skall inte använda en falsk e-e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda Callmelady.com eller tredje parter som ursprunget av inlägget eller innehållet. Callmelady.com kan, men skall inte vara skyldiga att ta bort eller ändra inlägg (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

Upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, ikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, varunamn eller ord programvara och annat innehåll på den webbplats för Callmelady.com (kollektivt "innehåll"), uteslutande tillhör Callmelady.com eller dess korrekt innehåll leverantörer. Du kan inte använda, reproducera, kopiera, ändra, överföra, Visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt exploatera något av innehållet eller på annat sätt förfoga över något av innehållet på ett sätt som inte tillåts av Callmelady.com, utan Callmelady.com's uttryckliga skriftliga medgivande. Användningen av informationsutvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg verktyg för Callmelady.com liksom användningen av Callmelady.com varumärken eller service i meta-taggar är strängt förbjudet. Du kan visa och använda innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och för något annat ändamål. Insamling, arrangemang och montering av allt innehåll på denna webbplats ("sammanställning") tillhör uteslutande Callmelady.com. Du får inte använda Callmelady.com's innehåll eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Callmelady.com eller på något sätt som sannolikt orsakarförvirring eller brott mot gällande lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("programvaran") ägs av Callmelady.com och/eller dess leverantörer programvara. Innehållet, sammanställning och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av Callmelady.com. Överträdare kommer att åtalas i den fulla omfattningen av lagen.
Callmelady.com erkänner och respekterar alla upphovsrätter och varumärken. Som sådan, någon användning av TV, film, musik, filmfestival eller andra namn eller titlar har ingen koppling till Callmelady.com och är den enda egendom upphovsrätt eller varumärke innehavare. Våra klänningar är inspirerade av kändis stil och är vår återgivningar av objektet är bärs av kändisar på din favorit TV-program och röda mattan, men de saknar behörighet, rekommenderas av eller är ansluten till dessa visar på något sätt och inte är avsedda som överträdelser av registrerade varumärken eller upphovsrätter. < br / >Immateriella överträdelse politik

Det är Callmelady.com att vidta lämpliga åtgärder där nödvändigt för att upprätthålla och identifiera alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång något varumärke, upphovsrätt, patent och alla eller alla andra lagar om immateriella politik. Om du är ägare av intellektuell rättigheter och du tror att Callmelady.com säljer, erbjuder till försäljning, eller gör tillgängliga varor end / eller tjänster som kränker dina immateriella rättigheter, sedan skicka följande information i sin helhet till [email protected]

Information som krävs

1. en elektronisk eller fysisk signatur av den person som bemyndigats att agera på vägnar av ägaren av en exklusiv som påstås ha kränkts;
2. en beskrivning av intrång arbete eller material;
3. en beskrivning av var materialet som påstås göra intrång finns på webbplatsen (produkt(er) URL);
4. tillräcklig information för att tillåta oss att kontakta dig, till exempel din adress, telefonnummer och e-postadress;
5. ett uttalande av dig att du har anledning att tro att den omstridda användningen av materialet inte är godkänd av upphovsrätten eller andra patentskyddade rätt ägare, dess agent eller lagen;
6. identifiering av immateriella rättigheter som du påstår är kränkta genom webbplatsen (e.g. "XYZ copyright", "ABC varumärke, Reg. No. 123456, registrerad 1/1/04", etc);
7. ett uttalande av dig att ovanstående information och anmälan är korrekt, och under ed, att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig för att agera å ägarens vägnar vars ensamrätt påstås ha kränkts.

Uppsägning och verkan av uppsägning

Förutom alla andra rättsliga eller skäliga gottgörelser, kan Callmelady.com, utan förvarning, omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som ges enligt detta avtal. Vid uppsägningi detta avtal, skall du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av webbplatsen och Callmelady.com skall, utöver alla andra rättsliga eller rättvis prövning, omedelbart återkalla alla lösenord (s), och står identifiering utfärdas till dig och neka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal skall inte påverka rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsskyldigheter) som uppstår före uppsägning.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Om inget annat föreskrivs i standardvillkoren för försäljning som styr samma för varje produkt på denna webbplats, denna webbplats, produkter erbjuds till försäljning på det och de transaktioner som utförts via det tillhandahålls av Callmelady.com på en "befintligt skick" basis. Callmelady.com gör inga presentationer eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, avseende driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats förutom som förutsatt här i full utsträckning tillåten enligt gällande lag, Callmelady.com frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål , ingen överträdelse, titel, ostört nyttjande, datanoggrannhet och systemintegration. denna webbplats kan innehålla felaktigheter, misstag eller tryckfel. Callmelady.com garanterar inte att innehållet kommer att vara oavbruten eller felfri. den maximala utsträckningenligt lag kan Callmelady.com inte ansvariga för skador av något slag som uppstår från användning av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta oförutsedda, bestraffande, exemplariska, särskilda eller följdskador skador. i den utsträckning som tillåts av gällande lag, Callmelady.com totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för talan) inte överstiga i den sammanlagda beloppet av avgifter som faktiskt betalats av dig till Callmelady.com under den månad som omedelbart föregår den act som påstås ha gett upphov till Callmelady.com's ansvar. < /p >

Beställning acceptans

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Callmelady.com förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, att vägra eller avbryta något för oavsedd anledning. Vissa situationer som kan leda till din beställning att avbrytas omfattar gegränsningar kvantiteter tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisuppgifter, eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeri avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan vi accepterar någon order. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs att acceptera din beställning.

Tryckfel

Medan Callmelady.com strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation, kan prissättnings eller typografiska fel förekomma. Callmelady.com kan inte bekräfta priset på en vara förrän du beställer. I händelse av att en jagtem är listat på ett felaktigt pris eller med felaktiga uppgifter på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation, Callmelady.com har rätt, på vårt eget gottfinnande, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är felaktigt prissatt, Callmelady.com kan, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om sådan avbokning.

Prissättning i olika valutor

Prissättning av produkter som säljs av Callmelady.com bygger på siffror som beräknats i amerikanska dollar (US$). Priser visas i andra valutor omvandlas från US dollar enligt de mest uppdaterade omräkningskurserna. På grund av fluktuerande valutavärden kanske priser visas i icke-amerikanska valörer av valuta på sajten, annat än på den enskilda produktsidan inte den mest aktuella. Områden på webbplatsen där icke-amerikanska valörer av valuta kan vara felaktig inkluderar, men är inte begränsat till, PR banners, PR sidor och information på produkt kategorisidor. Priset som visas på en enskild produktsida oavsett valuta valör, är det nuvarande priset du är skyldig att betala till Callmelady.com, exklusive frakt.

Skiljedom

Om parterna inte kan lösa tvisten inom 30 dagar efter sådan tvist uppstår är de eniga om att lämna sådan tvist till Hong Kong International Arbitration Center ("HKIAC") för skiljedom som skall utföras i enlighet med kommissionens skiljedomsförfaranderegler som gäller vid tidpunkten för ansökan om skiljeförfarande. Skiljedomar är slutgiltiga och bindande för båda parter.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du bekräftar att Callmelady.com inte är ansvarig för driften av eller innehåll på eller via någon sådan webbplats.

Rättsmedel

Du godkänner att Callmelady.com's gottgörelse i lag för någon faktisk eller hotande överträdelse av detta avtal skulle vara otillräcklig och att Callmelady.com skall ha rätt till särskilda prestanda eller förelägganden, eller båda, utöver eventuella skador som Callmelady.com kan vara laglig rätt att återhämta sig, tillsammans med skäliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.

Ingen rätt eller kompensation för Callmelady.com skall vara exklusive alla andra, vare sig i lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skador förelägganden, advokatarvoden och kostnader.

Ingen instans av upphävande av Callmelady.com av dess rättigheter eller rättsmedel enligt dessa regler och villkor skall innebära någon skyldighet att bevilja avstående liknande, framtida eller andra.